vxlogo enovate 2017

 

FAQ

Makmal
Tarikh kemaskini: 11 Jan 2016

 

Adakah PPKT menyediakan perkhidmatan pinjaman atau sewaan makmal komputer kepada jabatan lain dan berapa kadar bayaran yang dikenakan?

Bayaran dikenakan sekiranya pihak tuan juga mengenakan yuran peserta untuk bengkel tersebut, sebaliknya jika tuan menganjurkan bengkel untuk staf USM dan tiada apa2 bayaran dikenakan, maka tempahan makmal adalah percuma. Kadar bayaran sewaan makmal tertakluk pada jenis makmal yang diperlukan.

Bagaimana dengan keperluan ruang makan untuk peserta?

Ruang makan PPKT boleh disediakan atas permintaan dan percuma.

Bagaimana cara untuk memohon?

Boleh terus menghantar surat permohonan tempahan/ sewaan makmal kepada:

Pengarah
PPKT Aras 2 Kompleks Eureka,
USM Pulau Pinang
U/P : Pn. Noor Aini Asha’ari

Untuk keterangan dan maklumat yang lebih jelas berkaitan sewaan makmal, anda boleh terus hubungi UPI di sambungan 4234 (Pn. Noor Aini).


Latihan
Tarikh kemaskini: 11 Jan 2016

Bagaimanakah caranya untuk staf PPKT mengikuti kursus di luar?


Semua staf PPKT boleh mengikuti kursus di luar dengan syarat :
1.    Mempunyai bajet yang mencukupi
2.    Kursus yang dipohon adalah berkaitan dengan tugasan beliau
3.    Mendapat kebenaran dari Ketua

Maklumat yang lengkap beserta SOP dan borang boleh di dapati di laman web enovate.usm.my atau  uppi.enovate.usm.my

Apakah kursus ICT yang dilaksanakan dan bila?

Tuan/puan boleh mendaftar dan melihat skedul kursus-kursus ICT melalui sistem myCPD di dalam campusonline.usm.my. Terdapat pelbagai tajuk kursus yang disenaraikan mengikut bulan. Anda boleh memohon melalui pilihan tajuk kursus tersebut.

Bagaimanakah permohonan kursus melalui sistem myCPD dilaksanakan?

Langkah-langkahnya adalah seperti berikut :

    Login ke campusonline.usm.my dan pilih myCPD
    Tuan/puan memilih kursus yang ingin diikuti
    Permohonan dihantar kepada penyelia melalui emel secara automatik oleh sistem.
    Pengesahan dan Kelulusan dari Penyelia tuan/puan
    Permohonan tuan/puan akan kelihatan di dalam sistem
    Pihak PPKT akan memilih berdasarkan turutan yang diterima terdahulu
    Emel jemputan dan Pengesahan penyertaan secara emel oleh admin PPKT

Berapakah yuran yang dikenakan?

Tiada sebarang yuran dikenakan kepada staf USM

Bolehkah sesuatu PTJ memohon kursus ICT khas?

Pihak UPI PPKT sanggup menerima permintaan atau customized courses dari PTJ dengan syarat :

    Honororiam, jamuan, salinan modul (jika ada) adalah di bawah Bajet PTJ tersebut
    Perbincangan secara detail mengenai tajuk-tajuk yang perlu dimasukkan dalam silibas
    Memberi sedikit tempoh masa untuk persediaan pengajaran atau menyiapkan bahan berdasarkan perbincangan


Senarai error message dalam
portal campusonline: registration module

Tarikh kemaskini: 5 Ogos 2014

Registration was unsuccessfully. int(2).  Please contact our servicedesk at servisdesk at usm.my or servisdesk.usm.my 04 653 4400. Thank you

Error dalam proses add user dalam database SSO.

Registration was unsuccessfully. int(4).You are not a valid USM staff or you detail has not been udpated. Please contact your PTJ (AR) or HR. Thank you.

Bukan staf aktif (tiada dalam database SMUS)

Registration was unsuccessfully. int(5).You don't have an USM official email or your detail has not been updated. Please contact your PTJ (AR) or HR to update your official email. Thank you.

Staf aktif tetapi tidak mempunyai emel rasmi USM (dalam database SMUS). Samada telah ada emel tapi belum di kemaskini dalam database SMUS atau masih belum mempunyai emel.

Registration was unsuccessfully. int(6). You don't have an USM official email or your detail has not been updated. Please contact your school to update your official email. Thank you.

Bukan pelajar  aktif (tiada dalam database SMUP)

Registration was unsuccessfully. int(7). You are not a valid USM student or your detail has not been updated. Please contact your school to update your detail.

Pelajar  aktif tetapi tidak mempunyai emel rasmi USM (dalam database SMUP). Samada telah ada emel tapi belum di kemaskini dalam database SMUP atau masih belum mempunyai emel.

Registration was unsuccessfully. int(8). Invalid user. Please choose staff, undergraduate or postgraduate.

Invalid status code (selain daripada 1, 2 atau 3). Bukan pelajar undergraduate, postgraduate atau staff.

Registration was unsuccessfully. int(9).Invalid user. Please choose staff, undergraduate or postgraduate.

Invalid status code (bukan nombor).  Cubaan attack pada portal.

Registration was unsuccessfully. int(10).Sorry, you have registered before. Please login to campusonline portal.

Pengguna telah mendaftar (ada rekod dalam database SSO).

Registration was unsuccessfully. int(11).Personal email cannot be same with your official email. Please enter other email.

Pengguna menggunakan emel  alternatif  sama dengan emel rasmi USM


Jika ada sebarang pertanyaan sila hubungi :
Kampus Induk / Main Campus
ic account circle black 18dp 1xhttp://servisdesk.usm.my
ic phone black 18dp 1x 04 653 4400
ic mail black 18dp 1xThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


.