FAQ

Makmal
Tarikh kemaskini: 11 Jan 2016

Bayaran dikenakan sekiranya pihak tuan juga mengenakan yuran peserta untuk bengkel tersebut, sebaliknya jika tuan menganjurkan bengkel untuk staf USM dan tiada apa2 bayaran dikenakan, maka tempahan makmal adalah percuma. Kadar bayaran sewaan makmal tertakluk pada jenis makmal yang diperlukan.

Ruang makan PPKT boleh disediakan atas permintaan dan percuma.

Boleh terus menghantar surat permohonan tempahan/ sewaan makmal kepada:

Pengarah
PPKT Aras 2 Kompleks Eureka,
USM Pulau Pinang
U/P : Pn. Noor Aini Asha’ari

Untuk keterangan dan maklumat yang lebih jelas berkaitan sewaan makmal, anda boleh terus hubungi UPI di sambungan 4234 (Pn. Noor Aini).


Latihan
Tarikh kemaskini: 11 Jan 2016

Semua staf PPKT boleh mengikuti kursus di luar dengan syarat :
1.    Mempunyai bajet yang mencukupi
2.    Kursus yang dipohon adalah berkaitan dengan tugasan beliau
3.    Mendapat kebenaran dari Ketua

Maklumat yang lengkap beserta SOP dan borang boleh di dapati di laman web enovate.usm.my atau  uppi.enovate.usm.my

Tuan/puan boleh mendaftar dan melihat skedul kursus-kursus ICT melalui sistem myCPD di dalam campusonline.usm.my. Terdapat pelbagai tajuk kursus yang disenaraikan mengikut bulan. Anda boleh memohon melalui pilihan tajuk kursus tersebut.

Langkah-langkahnya adalah seperti berikut :

  1. Login ke campusonline.usm.my dan pilih myCPD
  2. Tuan/puan memilih kursus yang ingin diikuti
  3. Permohonan dihantar kepada penyelia melalui emel secara automatik oleh sistem.
  4. Pengesahan dan Kelulusan dari Penyelia tuan/puan
  5. Permohonan tuan/puan akan kelihatan di dalam sistem
  6. Pihak PPKT akan memilih berdasarkan turutan yang diterima terdahulu
  7. Emel jemputan dan Pengesahan penyertaan secara emel oleh admin PPKT

Tiada sebarang yuran dikenakan kepada staf USM

Pihak UPI PPKT sanggup menerima permintaan atau customized courses dari PTJ dengan syarat :

  1. Honororiam, jamuan, salinan modul (jika ada) adalah di bawah Bajet PTJ tersebut
  2. Perbincangan secara detail mengenai tajuk-tajuk yang perlu dimasukkan dalam silibas
  3. Memberi sedikit tempoh masa untuk persediaan pengajaran atau menyiapkan bahan berdasarkan perbincangan


Senarai error message dalam portal campusonline: registration module
Tarikh kemaskini: 5 Ogos 2014

Error dalam proses add user dalam database SSO

Bukan staf aktif (tiada dalam database SMUS)

Staf aktif tetapi tidak mempunyai emel rasmi USM (dalam database SMUS). Samada telah ada emel tapi belum di kemaskini dalam database SMUS atau masih belum mempunyai emel.

Bukan pelajar  aktif (tiada dalam database SMUP)

Pelajar  aktif tetapi tidak mempunyai emel rasmi USM (dalam database SMUP). Samada telah ada emel tapi belum di kemaskini dalam database SMUP atau masih belum mempunyai emel.

Invalid status code (selain daripada 1, 2 atau 3). Bukan pelajar undergraduate, postgraduate atau staff.

Invalid status code (bukan nombor).  Cubaan attack pada portal.

Pengguna telah mendaftar (ada rekod dalam database SSO).

Pengguna menggunakan emel  alternatif  sama dengan emel rasmi USM


Jika ada sebarang pertanyaan sila hubungi :
Kampus Induk / Main Campus
ic account circle black 18dp 1x http://servisdesk.usm.my
ic phone black 18dp 1x 04 653 4400
ic mail black 18dp 1x servisdesk@usm.my

 

usma1a6a8a4a3a2a5expert