vxlogo enovate 2017

 

 • Utama
 • Perkhidmatan
 • Infostruktur
 • Telekomunikasi

Telekomunikasi

 • Menyediakan dan Mengurus Infrastruktur Telefon yang tegar (robust), bolehpercaya (reliable) dan selamat (secure) kepada WargaUSM
 • Menyediakan Pengurusan Nombor Telefon merangkumi peruntukan nombor sambungan (extension), naiktaraf kategori nombor, pindahan nombor mengikut lokasi pemohon, hunting, diversion dan penamatan nombor telefon
 • Menyenggara set telefon merangkumi pemberian set telefon baru dan penukaran unit telefon rosak
 • Menyediakan kemudahan peti simpanan suara, voicemail, AA (Automatic Attendance) dan voice recording untuk telefonis
 • Menyediakan Online Billing untuk penggunaan telefon, bil boleh dicetak mengikut permintaan.
 • Menyediakan Platform Direktori Telefon (http://www.tcom.usm.my/
 • Menyediakan bantuan teknikal untuk sesi Telesidang Video ‘hadware and sofware based’
 • Menyediakan kemudahan web conference ‘Webex’
 • Menyediakan khidmat nasihat dari segi keperluan telefon dan telesidang video di lokasi dan penyediaan spesifikasi keperluan
 • Menyelaras kerja dan projek berkaitan rangkaian dengan Pusat Tanggung Jawab lain di USM seperti Jabatan Pembangunan
 • Menyediakan keperluan telefon, telesidang audio dan telesidang video untuk menyokong aktiviti USM berdasarkan permohonan
 • Menyediakan Latihan Perkongsian Maklumat berkaitan Sistem Telefon, Direktori Telefon dan Telesidang Video
 • Penyelesaian aduan Perkhidmatan Telekomunikasi Servisdesk@PPKT 
 • Laporan Unit Telekomunikasi 2016


.