SMU Pelajar

Perkhidmatan Sistem Maklumat Universiti – PELAJAR

  • Menyediakan platform kepada pengurusan universiti supaya boleh melaksanakan pentadbiran dengan bantuan teknologi (client atau web based)
  • Menyediakan sistem yang integrasi supaya maklumat sentiasa terkini
  • Menyediakan aplikasi yang membantu pentadbiran hal ehwal dan akademik pelajar
  • Menyediakan keperluan laporan atau statistik
  • Membantu pasukan IT di PTJ dari segi perkongsian maklumat pelajar
  • Menyalurkan maklumat pelajar dalam bentuk laporan atau statistik
  • Melakukan penyenggaraan aplikasi (client atau web based)
  • Bertindak sebagai platform rujukan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan data pelajar
  • Menyelesaikan aduan daripada Perkhidmatan Servisdesk@PPKT
  • Menjadi medium perantara supaya proses manual dapat ditransformasikan ke proses yang lebih mudah menggunakan bantuan teknologi IT

usma1a6a8a4a3a2a5expert