vxlogo enovate 2020

 

 • Utama
 • Perkhidmatan
 • Bahagian Pentadbiran & Sokongan Teknikal
 • Seksyen Aset & Sokongan Teknikal

Seksyen Aset & Sokongan Teknikal

Aset

Objektif
Seksyen Aset dan Sokongan Teknikal bertanggungjawab dalam keperluan Kad Pintar, Servisdesk & Sokongan Teknikal dan Pengurusan Aset ICT kepada Warga Kampus ke arah Misi dan Visi USM berdasarkan sumber-sumber tersedia.

Skop
Skop perkhidmatan merangkumi Perancangan, Perlaksanaan, Pengurusan, Penyelarasan, Pemantauan, Penambahbaikan dan Perundingan untuk Perkhidmatan Kad Pintar, Perkhidmatan Servisdesk & Sokongan Teknikal dan Perkhidmatan Pengurusan Aset dan Inventori ICT yang cekap dan berkesan.

i. Perkhidmatan Kad Pintar

 • Menyediakan kad Pintar USM dalam bentuk Kad Pelajar (Penuh Masa, IPS, PPPJJ, Antarabangsa, DPLI), Kad Staf dan Kad Afiliasi
 • Menyediakan Penyelesaian Kemudahan Perakam Waktu pergerakan staf dan Door Access yang merangkumi Sistem dan Perkakasan
 • Menyediakan Sistem Kehadiran Online untuk pemantauan pergerakan dan tuntutan lebih masa staf
 • Menyediakan kemudahan Sistem Autogate di Pintu Masuk dan Keluar USM
 • Menyediakan Sistem Pergerakan Graduan Konvokesyen

ii. Perkhidmatan Servisdesk & Sokongan Teknikal
( ServisDesk@PPKT http://servisdesk.usm.my/ )

 • Merupakan sokongan teknikal peringkat pertama PPKT untuk sebarang keperluan ICT
 • Menyediakan bantuan tambahan teknikal untuk keperluan khusus berdasarkan permohonan dan aktiviti untuk semua Perkhidmatan di PPKT
 • Perkhidmatan pembaikan ke atas peralatan ICT seperti perakam waktu, scanner, printer( dot matrik, inkjet, deskjet dan laser printer)
 • Perkhidmatan PC-Docs merangkumi penyelenggaraan dan baik pulih kelengkapan Komputer yang rosak seperti papan induk, cakera keras, cakera liut , tetikus dan lain-lain.
 • Menyediakan Latihan Perkongsian Maklumat dari segi teknikal perkakasan ICT
 • Memberi khidmat nasihat kepada pengguna secara atas talian.

iii. Perkhidmatan Aset dan Inventori Universiti

 • Melaksana pengurusan aset PPKT mengikut Tatacara Pengurusan Aset Dan Inventori Universiti.
 • Bertanggungjawab dalam proses pengagihan, penyelenggaraan dan pemulangan komputer kepada PTJ.
 • Mengurus aktiviti ‘E-Waste’ USM.
 • Mengeluarkan Sijil Layak Lupus (KEW-PA 16) untuk PTJ termasuk Agensi Luar.
 • Menyediakan laporan berbentuk KEW-PA dan laporan serta statistik lain untuk pelbagai pihak seperti PPKT, Jabatan Bendahari dan Audit..

Sokongan Teknikal

OBJEKTIF :

 • Memurnikan perkhidmatan ICT bagi warga USM melalui sokongan teknikal dan bantuan perkhidmatan pelanggan.
 • 1-Stop Centre bagi aduan penyelenggaraan dan permohonan perkhidmatan ICT @USM.
 • Menzahirkan perkhidmatan PPKT ke arah penyampaian perkhidmatan dengan lebih efisien, efektif dan berkualiti kepada warga USM.

SKOP :
Skop perkhidmatan merangkumi Perancangan, Perlaksanaan, Pengurusan, Penyelarasan, Pemantauan, Penambahbaikan dan Perundingan untuk Perkhidmatan servisdesk@PPKT, Perkhidmatan Sokongan Teknikal dan Perkhidmatan Kad Pintar.

PERKHIDMATAN servisdesk@PPKT
OBJEKTIF :

 • Memurnikan perkhidmatan ICT bagi warga USM melalui kaunter perkhidmatan servisdesk@PPKT dan sistem servisdesk@PPKT.
 • 1-Stop-Centre bagi aduan penyelenggaraan (incident management) dan permohonan perkhidmatan (request fullfilment) ICT.
 • Pemantauan bagi setiap aduan dan permohonan ICT.
 • Merupakan sokongan teknikal peringkat pertama PPKT untuk sebarang keperluan ICT.

Pendekatan kepada pelanggan melalui medium :

 • Sistem servisdesk@PPKT ext 4400 (talian telefon)
 • Kaunter servisdesk@PPKT (‘walk in’ (Bangunan D37, Level Bawah, PPKT)
 • email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) / Email staf
 • Surat / fax dll

PERKHIDMATAN TEKNIKAL
SKOP :
merangkumi perlaksanaan, pengurusan, penyelarasan, pemantauan, penambahbaikan juruteknik, proses kerja, penyampaian perkhidmatan dengan lebih efisien, efektif dan berkualiti.

Menawarkan Perkhidmatan Kepada Warga USM (Pelajar & Staf) Melalui :

 • Perkhidmatan Teknikal ‘On-call’ Melibatkan Installation, Konfigurasi, Health Check (Troubleshoot) e-mail, keselamatan ICT dll
 • Perkhidmatan Teknikal Rangkaian (Wired & Wifi)
 • Perkhidmatan Teknikal Telekomunikasi (Telesidang & PABX)
 • Perkhidmatan Teknikal Penyelenggaraan Dewan Kuliah / Bilik Tutorial
 • Perkhidmatan K.E.D.A.I.
 • Perkhidmatan Bengkel Baikpulih ICT
 • Perkhidmatan Bantuan Teknikal Aktiviti / Projek ICT USM
 • Perkhidmatan ‘Over Time’ Berjadual
 • Perkhidmatan kaunter wifi@PPKT

PERKHIDMATAN KAD PINTAR
SKOP :
perlaksanaan, pengurusan, penyelarasan, pemantauan serta pembangunan teknikal dan aplikasi yang berkaitan dengan Kad Pintar USM. Menyediakan perkhidmatan kepada warga USM (Kampus Induk, Kampus Kejuruteraan, Kampus Kesihatan) melalui :

 • Penyediaan Kad Pelajar, Kad Staf dan Kad Afiliasi
 • Penyediaan Kemudahan Perakam Waktu Kehadiran
 • Penyediaan Kemudahan Door Access
 • Penyediaan Kemudahan Sistem Autogate
 • Penyelenggaraan alatan photocapture, pencetak kad, perakam kehadiran, door access dan gate access.
 • Pengurusan dan pembangunan aplikasi berkaitan Kad Pintar USM
 • Sistem Kehadiran Staf Online
 • Sistem Pergerakan Graduan Konvokesyen (USMCRC)
 • Sistem door access
 • Sistem Kad Warga Afiliasi
 • Sistem E-Attendance
 • Sistem Pinjaman Buku Perpustakaan,
 • Sistem Penerimaan Rawatan Di Pusat Sejahtera
 • Daftar Diri Aktiviti Universiti : Kursus, Seminar, Ceramah dll

 

 


.