vxlogo enovate 2020

 

 • Utama
 • Perkhidmatan
 • Bahagian Sistem Maklumat
 • Seksyen SMU Staf & Pelajar

Seksyen SMU Staf & Pelajar

Perkhidmatan Sistem Maklumat Universiti – Staf (SMUS)

 • Menyediakan, mengurus, memantau dan menambah baik Platform Online (Sistem) yang berupaya mengurus operasi harian universiti dengan baik, cekap dan lancar
 • Mengautomasikan proses-proses sumber manusia
 • Membangun sistem yang mesra pengguna dan memenuhi keperluan pengguna
 • Mewujudkan SMUS yang bersepadu
 • Menyediakan platform online untuk kemudahan staf
 • Mengawal selia proses-proses utama Universiti yang melibatkan staf
 • Mengkaji dan membangunkan semula sistem-sistem sedia ada bagi memantap dan melancarkan operasi harian
 • Menambahbaik sistem mengikut keperluan terkini pengguna dan juga memenuhi keperluan KPT dan JPA
 • Menyediakan latihan dan manual kepada pengguna setiap kali sistem baru dibangunkan dan juga memberi latihan berkala mengikut keperluan
 • Membantu pihak kerajaan menyediakan latihan untuk sistem-sistem e-government
 • Menyediakan data, laporan dan statistik kepada pihak-pihak yang berkaitan
 • Menyediakan data untuk keperluan KPT dan JPA
 • Menyediakan capaian maklumat staf kepada pihak yang dibenarkan di dalam Universiti
 • Memberi khidmat nasihat mengenai hal-hal teknikal yang bersangkutan dengan SMUS
 • Memberi khidmat perundingan kepada agensi-agensi yang memerlukan

Perkhidmatan Sistem Maklumat Universiti – PELAJAR

 • Menyediakan platform kepada pengurusan universiti supaya boleh melaksanakan pentadbiran dengan bantuan teknologi (client atau web based)
 • Menyediakan sistem yang integrasi supaya maklumat sentiasa terkini
 • Menyediakan aplikasi yang membantu pentadbiran hal ehwal dan akademik pelajar
 • Menyediakan keperluan laporan atau statistik
 • Membantu pasukan IT di PTJ dari segi perkongsian maklumat pelajar
 • Menyalurkan maklumat pelajar dalam bentuk laporan atau statistik
 • Melakukan penyenggaraan aplikasi (client atau web based)
 • Bertindak sebagai platform rujukan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan data pelajar
 • Menyelesaikan aduan daripada Perkhidmatan Servisdesk@PPKT
 • Menjadi medium perantara supaya proses manual dapat ditransformasikan ke proses yang lebih mudah menggunakan bantuan teknologi IT


.

 • Pautan Pantas
  Universiti Sains Malaysia
  Campus Online
  Peta Laman
  Sistem Direktori Telefon
 • Hubungi Kami
  Pusat Pengetahuan Komunikasi dan teknologi

  Aras 2, Kompleks Eureka ,Universiti Sains Malaysia ,11800 USM ,Pulau Pinang
  11800 Universiti Sains Malaysia
  Pulau Pinang, Malaysia | icon admin
  xemel : servisdesk@usm.my
  xfax : +604 - 656 1012
  xtel : +604 - 563 4244 / 4400


 • Peta
  2021 03 04 2