vxlogo enovate 2020

 

 • Utama
 • Perkhidmatan
 • Pentadbiran & Sokongan Teknikal
 • Sokongan Teknikal

Sokongan Teknikal

OBJEKTIF :

 • Memurnikan perkhidmatan ICT bagi warga USM melalui sokongan teknikal dan bantuan perkhidmatan pelanggan.
 • 1-Stop Centre bagi aduan penyelenggaraan dan permohonan perkhidmatan ICT @USM.
 • Menzahirkan perkhidmatan PPKT ke arah penyampaian perkhidmatan dengan lebih efisien, efektif dan berkualiti kepada warga USM.

SKOP :
Skop perkhidmatan merangkumi Perancangan, Perlaksanaan, Pengurusan, Penyelarasan, Pemantauan, Penambahbaikan dan Perundingan untuk Perkhidmatan servisdesk@PPKT, Perkhidmatan Sokongan Teknikal dan Perkhidmatan Kad Pintar.

PERKHIDMATAN servisdesk@PPKT
OBJEKTIF :

 • Memurnikan perkhidmatan ICT bagi warga USM melalui kaunter perkhidmatan servisdesk@PPKT dan sistem servisdesk@PPKT.
 • 1-Stop-Centre bagi aduan penyelenggaraan (incident management) dan permohonan perkhidmatan (request fullfilment) ICT.
 • Pemantauan bagi setiap aduan dan permohonan ICT.
 • Merupakan sokongan teknikal peringkat pertama PPKT untuk sebarang keperluan ICT.

Pendekatan kepada pelanggan melalui medium :

 • Sistem servisdesk@PPKT ext 4400 (talian telefon)
 • Kaunter servisdesk@PPKT (‘walk in’ (Bangunan D37, Level Bawah, PPKT)
 • email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) / Email staf
 • Surat / fax dll

PERKHIDMATAN TEKNIKAL
SKOP :
merangkumi perlaksanaan, pengurusan, penyelarasan, pemantauan, penambahbaikan juruteknik, proses kerja, penyampaian perkhidmatan dengan lebih efisien, efektif dan berkualiti.

Menawarkan Perkhidmatan Kepada Warga USM (Pelajar & Staf) Melalui :

 • Perkhidmatan Teknikal ‘On-call’ Melibatkan Installation, Konfigurasi, Health Check (Troubleshoot) e-mail, keselamatan ICT dll
 • Perkhidmatan Teknikal Rangkaian (Wired & Wifi)
 • Perkhidmatan Teknikal Telekomunikasi (Telesidang & PABX)
 • Perkhidmatan Teknikal Penyelenggaraan Dewan Kuliah / Bilik Tutorial
 • Perkhidmatan K.E.D.A.I.
 • Perkhidmatan Bengkel Baikpulih ICT
 • Perkhidmatan Bantuan Teknikal Aktiviti / Projek ICT USM
 • Perkhidmatan ‘Over Time’ Berjadual
 • Perkhidmatan kaunter wifi@PPKT

PERKHIDMATAN KAD PINTAR
SKOP :
perlaksanaan, pengurusan, penyelarasan, pemantauan serta pembangunan teknikal dan aplikasi yang berkaitan dengan Kad Pintar USM. Menyediakan perkhidmatan kepada warga USM (Kampus Induk, Kampus Kejuruteraan, Kampus Kesihatan) melalui :

 • Penyediaan Kad Pelajar, Kad Staf dan Kad Afiliasi
 • Penyediaan Kemudahan Perakam Waktu Kehadiran
 • Penyediaan Kemudahan Door Access
 • Penyediaan Kemudahan Sistem Autogate
 • Penyelenggaraan alatan photocapture, pencetak kad, perakam kehadiran, door access dan gate access.
 • Pengurusan dan pembangunan aplikasi berkaitan Kad Pintar USM
 • Sistem Kehadiran Staf Online
 • Sistem Pergerakan Graduan Konvokesyen (USMCRC)
 • Sistem door access
 • Sistem Kad Warga Afiliasi
 • Sistem E-Attendance
 • Sistem Pinjaman Buku Perpustakaan,
 • Sistem Penerimaan Rawatan Di Pusat Sejahtera
 • Daftar Diri Aktiviti Universiti : Kursus, Seminar, Ceramah dll

 


.