vxlogo enovate 2020

 

Permohonan Penginapan Desasiswa

mcm

Ringkasan

Dasar menetapkan bahawa desasiswa pelajar adalah kekal bermula daripada hari mendaftar sebagai pelajar sehingga bergelar graduan. Walaubagaimanapun, pelajar masih perlu membuat permohonan penginapan desasiswa pada setiap hujung sidang disebabkan penempatan desasiswa tidak ditawar secara automatik.

Permohonan Dalam Talian IPS

ipssRingkasan

Permohonan dilakukan secara dalam talian dan dibuka sepanjang masa. Konsep login diterapkan untuk mengurangkan proses memasukkan data yang sama secara berulang kali. Beberapa modul juga telah ditambahbaik dari segi proses dan juga maklumat yang perlu diisi oleh calon.

Sistem Pengurusan Maklumat Kesihatan

esejahRingkasan
Sistem Pengurusan Maklumat Kesihatan merupakan sistem yang menyimpan dan mengurus maklumat pesakit seperti jenis penyakit, rawatan, ubatan, alergi dan ujian makmal. Pesakit terdiri daripada pelajar, staf, keluarga staf dan juga keluarga pelajar yang berkelayakan.

Sistem Kemasukan Markah Kerja Kursus dan Peperiksaan ( Markah CwEw)

kerjaRingkasan

Sistem markah CwEw merupakan sistem data entry yang dibuka di setiap pusat pengajian bagi mengendalikan proses memasukkan markah kerja kursus dan peperiksaan bagi setiap kursus yang ditawarkan pada setiap semesta di USM. Dimuatnaik oleh staf ke Ringkasan setiap


.