vxlogo enovate 2020

 

Permohonan Penginapan Desasiswa

mcm

Ringkasan

Dasar menetapkan bahawa desasiswa pelajar adalah kekal bermula daripada hari mendaftar sebagai pelajar sehingga bergelar graduan. Walaubagaimanapun, pelajar masih perlu membuat permohonan penginapan desasiswa pada setiap hujung sidang disebabkan penempatan desasiswa tidak ditawar secara automatik.

Pelajar boleh memilih untuk menetap di luar kampus atau di dalam kampus. Sekiranya pelajar bercadang untuk menetap dalam kampus mereka perlu melepasi had merit minimum yang ditetapkan oleh pihak Universiti. Merit dikira berdasarkan mata aktiviti yang dikumpul sepanjang sidang melalui penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Pemilihan penempatan pelajar juga bergantung kepada kekosongan desasiswa.

Fungsi

  • Memudahkan proses pemilihan permohonan di peringkat UPPU kerana 95% proses dilaksanakan melalui sistem.
  • Menyimpan rekod desasiswa sepanjang bergelar pelajar di USM.
  • Menjana merit pelajar dan membantu urusetia menentukan merit minimum.
  • Menjana laporan dan statistik untuk keperluan pemilihan.

Jenis

Aplikasi Client dan Web

Pengguna

UPPU, Pelajar Modul

Modul

  • Permohonan desasiswa di Campus Online
  • Janaan merit
  • Kemaskini status berjaya/gagal
  • Laporan & statistik
  • Kemaskini maklumat denda
  • Kemaskini pelajar automatic

{backbutton}


.