vxlogo enovate 2020

 

Permohonan Dalam Talian IPS

ipssRingkasan

Permohonan dilakukan secara dalam talian dan dibuka sepanjang masa. Konsep login diterapkan untuk mengurangkan proses memasukkan data yang sama secara berulang kali. Beberapa modul juga telah ditambahbaik dari segi proses dan juga maklumat yang perlu diisi oleh calon.

Calon tidak perlu menghantar dokumen secara fizikal kerana ia boleh dimuat turun melalui sistem. Selain itu, calon juga boleh membuat pembayaran secara online bagi memudahkan dan mempercepatkan proses permohonan. Calon dibenarkan untuk memohon lebih daripada satu permohonan tetapi hanya permohonan yang lengkap dan berbayar sahaja yang akan diproses.

Fungsi

  • Menyediakan platform kepada calon untuk memohon pada bila-bila masa dan dimana jua.
  • Meningkatkan integriti data — calon dikehendaki mengisi borang dengan Iengkap.
  • Memenuhi keperluan KPT — beberapa tambahan maklumat dimasukkan ke dalam boring.
  • Pembayaran boleh dibuat secara dalam talian atau tebus guna baucher yang diedarkan semasa pameran.

Jenis

Aplikasi Client dan Web

Pengguna

PTJ, IPS dan pemohon dalam dan luar negara.   

Modul

  • Permohonan secara dalam talian.
  • Semakan borang di IPS dan dihantar kepada PTJ untuk diproses.
  • Agenda calon baru — untuk proses permohonan baru calon di PTJ.
  • Laporan permohonan.

Kemaskini jadual rujukan — program yang ditawarkan sahaja akan dipaparkan di web.

{backbutton}


.