vxlogo enovate 2020

 

Sistem Kemasukan Markah Kerja Kursus dan Peperiksaan ( Markah CwEw)

kerjaRingkasan

Sistem markah CwEw merupakan sistem data entry yang dibuka di setiap pusat pengajian bagi mengendalikan proses memasukkan markah kerja kursus dan peperiksaan bagi setiap kursus yang ditawarkan pada setiap semesta di USM. Dimuatnaik oleh staf ke Ringkasan setiap

kursus yang ditawar an pada setiap semester atau dimasukkan oleh staf yang bertanggungjawab di pusat pengajian. 2 kaedah diberikan iaitu dimasukkan melalui fail excel oleh pensyarah yang kemudiannya dimuat naik oleh staf ke sistem atau dimasukkan oleh staf yang bertanggungjawab di pusat pengajian.

Markah yang dimasukkan perlu dicetak, disemak dan disahkan oleh Pemeriksa. Markah yang telah disahkan akan dihantar secara online ke PPKT untuk proses penjanaan laporan analisis. Laporan cetakan akan disemak dan disahkan sekali lagi oleh pemeriksa sebelum mesyuarat di pusat pengajian diadakan. Sistem ini juga membolehkan pengguna membuat pembetulan markah di peringkat pusat pengajian melalui kaedah K3. Kesemua proses ini telah ditambahbaik bagi mempercepatkan proses permarkahan supaya ianya mudah dikendalikan dan tepat pengiraannya.

Fungsi

  • Memudah dan mempercepatkan proses upload markah dari excel ke sistem.
  • Menyimpan rekod markah kerja kursus dan peperiksaan untuk penjanaan gred akhir.
  • Laporan bagi setiap kursus dicetak untuk pengesahan pensyarah.
  • Memudahkan proses penghantaran markah ke PPKT untuk penjanaan laporan analisis akhir.

Jenis
Aplikasi Client

Pengguna
Semua pusat pengajian di kampus induk, kejuruteraan dan kesihatan.

Modul

  • Kemasukan markah kerja kursus
  • Kemasukan markah peperiksaan Kaedah K3
  • Muat turun data dari pensyarah
  • Kemaskini (Kes-kes penukaran markah ke gred ataugred ke markah)
   

{backbutton}

 


.