vxlogo enovate 2020

 

USMRekrut

recruit

Ringkasan
Aplikasi USMRekrut merupakan sistem elektronik yang berasaskan web yang menyediakan ruang untuk individu yang berkelayakan dan yang berminat untuk berkhidmat di USM. la dibangunkan untuk membenarkan permohonan jawatan kosong dilaksanakan secara online.

Fungsi
Permohonan jawatan dengan mengautomasikan proses pengiklanan, pemilihan, saringan dan temuduga pemohon serta proses pengambilan kakitangan USM.

Jenis
Aplikasi Web.

Pengguna
Pengguna luar dan kakitangan USM.

Modul
Pengguna biasa

 • Profit - Maklumat peribadi pengguna.
 • Senarai Akademik - Senarai Pencapaian Akademik Pengguna.
 • Pengalaman dan Bakat - Senarai pengalaman kerja, aktiviti, jawatan yang pernah disandang dan bakat.
 • Permohonan Jawatan Yang Diiklankan.

Pentadbiran

 • Perjawatan - Penyenaraian perjawatan dan pengiklanan.
 • Pemilihan - Tapisan Ketua Jabatan, tapisan ujian saringan, tapisan ujian khas, dan tapisan temuduga.
 • Pendaftaran - Pendaftaran pengguna sistem yang terlibat dengan pemilihan.

Pautan : http://erecruit.usm.my/html/

 {backbutton}

 

ASSIST (ASTS Information System)

assis2

Ringkasan

Aplikasi ini mula digunapakai sejak 2006 untuk membantu Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) menguruskan pengambilan felo yang berminat untuk melanjutkan pengajian di bawah Skim Rancangan Latihan Kakitangan Akademik (RLKA). Selain daripada itu, aplikasi ini juga digunapakai untuk memantau aktiviti-aktiviti felo seperti merekod serta mengemaskini maklumat peribadi, akademik, pelanjutan, penamatan dan lain-lain aktiviti yang berkaitan.

Pada tahun 2008, aktiviti pengurusan Skim RLKA telah dinyahpusat kepada Pusat Tanggungjawab seiring dengan aktiviti transformasi Universiti. Sehubungan dengan itu, aplikasi ini telah diperluaskan penggunaannya ke pusat-pusat tanggungjawab.

Fungsi
• Menguruskan proses permohonan calon-calon RLKA.
• Merekod dan menyimpan maklumat felo RLKA.
• Penjanaan statistik dan laporan fel° RLKA.

Jenis
Aplikasi Web.

Pengguna
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Univesiti & Pusat Tanggungjawab. Caton-calon RLKA & Felo RLKA.

Modul

 • Permohonan Online — permohonan secara online oleh calon-calon yang berminat untuk menjadi felo RLKA.
 • Pemprosesan Permohonan Online — untuk kegunaan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan pusat-pusat tanggungjawab bagi memproses permohonan daripada calon.
 • Maklumat felo — merekod dan mengemaskini maklumat peribadi, biasiswa, perjanjian, akademik, perlanjutan, penangguhan, penamatan dan lain-lain.
 • Statistik dan Laporan — penjanaan statistik dan laporan untuk kegunaan pihak pengurusan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan pusat-pusat tanggungjawab.

Pautan : http://assist.usm.my/

 {backbutton}

 

eHarta (Sistem Penghistiharan Harta)

EHARTA

Ringkasan
e-Harta merupakan sebuah aplikasi web perisytiharan dan pelupusan harta secara online untuk warga Universiti Sains Malaysia. Aplikasi ini dilancarkan pada awal tahun 2012. Melalui aplikasi ini, staf boleh memantau proses dan status perisytiharan harta mereka yang telah dibuat.

Fungsi
Mengisytihar harta baru dan mengisytihar harta yang dilupuskan sc Menyemak maklumat harta yang telah diisytihar dan yang pernah dilupus,

Jenis
Aplikasi Web

Pengguna
Kakitangan bertaraf tetap dan kontrak.

Modul
PENGISYTIHARAN HARTA - menyediakan borang perisytiharan harta secara online untuk memudahkan maklumat harta direkod.

PELUPUSAN HARTA - melupuskan harta yang bukan milik bagi harta pernah diisytiharkan sebelumnya.

SEMAKAN HARTA - menyediakan paparan senarai harta yang telah harkan dan yang telah disytihar lupus.

Unit Sistem Maklumat Universiti


Pautan : http://campusonline.usm.my/

{backbutton}

Sistem Maklumat Staf

sistem maklumat staf

Ringkasan
Aplikasi ini yang bermula dengan nama Sistem Maklumat Staf (SMS) sebelum tahun 2008 telah melalui dua kali fasa perubahan yang besar seiring dengan kehendak dan pencapaian Universiti. Dengan kejayaan Universiti memperoleh status APEX pada tahun 2008, transformasi pengurusan sumber manusia juga berlaku yang melibatkan penurunan kuasa ke pusat-pusat pengajian dan Sistem Maklumat Universiti—Staf (SMU-S) diperkenalkan. Dalam tempoh dua tahun pelaksanaan, fasa perubahan kedua dilakukan pada tahun 2010 dengan memperkenalkan SMU-S Versi 2 yang menggabungkan tiga aplikasi sedia ada menjadi satu aplikasi yang lebih mantap melalui single point of entry. Melalui aplikasi terbaru ini, pengurusan data sumber manusia menjadi lebih efisyen yang menghasilkan sistem penyampaian maklumat yang lebih berkesan.

Fungsi
Merekod, mengesah dan menyimpan data peribadi, perkhidmatan staf sepanjang perkhidmatan di Universiti.

Jenis
Aplikasi Client.

Pengguna
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pusat Pengajian di Kampus Pulau Pinang, Kampus Kejuruteraan & Kampus Kesihatan.

Modul

 • Pengambilan - Perlantikan Baru Staf/Kelayakan Akademik/Maklumat Peribadi Lanjutan Perkhidmatan Staf.
 • Pengurusan Sumber Manusia - Pengesahan Jawatan/Perkhidmatan Lepas/Cuti Pentadbiran Perlantikan Pentadbiran.
 • Pembangunan Organisasi - Pertukaran Tempat Bertugas/Penempatan Staf/Pemantauan Data Staf.
 • Emolumen Staf - Data EmolumenStaf.
 • Statistik Perjawatan - Perjawatan Universiti Staf.
 • Penilaian Prestasi - Pemarkahan LPP Staf.

{backbutton}


.