vxlogo enovate 2020

 

 • Utama
 • Perkhidmatan
 • Sistem Maklumat
 • SMU Pelajar

SMU Pelajar

Perkhidmatan Sistem Maklumat Universiti – PELAJAR

 • Menyediakan platform kepada pengurusan universiti supaya boleh melaksanakan pentadbiran dengan bantuan teknologi (client atau web based)
 • Menyediakan sistem yang integrasi supaya maklumat sentiasa terkini
 • Menyediakan aplikasi yang membantu pentadbiran hal ehwal dan akademik pelajar
 • Menyediakan keperluan laporan atau statistik
 • Membantu pasukan IT di PTJ dari segi perkongsian maklumat pelajar
 • Menyalurkan maklumat pelajar dalam bentuk laporan atau statistik
 • Melakukan penyenggaraan aplikasi (client atau web based)
 • Bertindak sebagai platform rujukan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan data pelajar
 • Menyelesaikan aduan daripada Perkhidmatan Servisdesk@PPKT
 • Menjadi medium perantara supaya proses manual dapat ditransformasikan ke proses yang lebih mudah menggunakan bantuan teknologi IT


.