vxlogo enovate 2020

 

 • Utama
 • Perkhidmatan
 • Sistem Maklumat
 • SMU Staf

SMU Staf

Perkhidmatan Sistem Maklumat Universiti – Staf (SMUS)

 • Menyediakan, mengurus, memantau dan menambah baik Platform Online (Sistem) yang berupaya mengurus operasi harian universiti dengan baik, cekap dan lancar
 • Mengautomasikan proses-proses sumber manusia
 • Membangun sistem yang mesra pengguna dan memenuhi keperluan pengguna
 • Mewujudkan SMUS yang bersepadu
 • Menyediakan platform online untuk kemudahan staf
 • Mengawal selia proses-proses utama Universiti yang melibatkan staf
 • Mengkaji dan membangunkan semula sistem-sistem sedia ada bagi memantap dan melancarkan operasi harian
 • Menambahbaik sistem mengikut keperluan terkini pengguna dan juga memenuhi keperluan KPT dan JPA
 • Menyediakan latihan dan manual kepada pengguna setiap kali sistem baru dibangunkan dan juga memberi latihan berkala mengikut keperluan
 • Membantu pihak kerajaan menyediakan latihan untuk sistem-sistem e-government
 • Menyediakan data, laporan dan statistik kepada pihak-pihak yang berkaitan
 • Menyediakan data untuk keperluan KPT dan JPA
 • Menyediakan capaian maklumat staf kepada pihak yang dibenarkan di dalam Universiti
 • Memberi khidmat nasihat mengenai hal-hal teknikal yang bersangkutan dengan SMUS
 • Memberi khidmat perundingan kepada agensi-agensi yang memerlukan


.