vxlogo enovate 2020

 

  • Utama
  • Perkhidmatan
  • Software Development House

Software Development House

Perkhidmatan SDH

  • Menyediakan platform atas talian dalam kategori perkhidmatan dan pengurusan bagi Pusat Tanggungjawab dan Pusat Perkhidmatan dalam USM bertujuan mengautomasikan proses pengurusan manual supaya operasi harian Universiti lebih lancar dan cekap.
  • Menjalankan tugas-tugas `ad-hoc` kepada Kumpulan Pengurusan Tertinggi USM yang melibatkan pembangunan sistem aplikasi dan memastikan tugas diselesaikan dengan baik dalam tempoh yang ditetapkan.
  • Pembangunan sistem aplikasi atas talian yang bersepadu sama ada dalaman atau luaran yang mesra pengguna serta memenuhi keperluan pengguna dalam menjana data nilai berimpak tinggi.


.